แนะนำทีมงานกลุ่ม G8G18

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

ใบความรู้/แบบฝึกหัด เรื่อง “Occupation”

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้/แบบฝึกหัด เรื่อง “Occupation”
เพื่อศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามที่ครูกำหนด ใบงาน pdf 0ccupation

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สถิติกับงานอาชีพ

สถิติกับงานอาชีพ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น